Juridische incasso

Kunt u wel wat externe hulp gebruiken bij uw incasso’s? In Heerenveen en de wijde omgeving van Heerenveen kunt u dat aan onze specialisten overlaten. Als u uw incasso aan ons overdraagt, nemen wij het gehele traject van de openstaande vordering over. Het incassotraject verloopt in verschillende fases:

Minnelijke fase

Wij kunnen uw schuldenaar meerdere aanmaningen sturen, verhoogd met rente en incassokosten. Daarnaast zullen we uw debiteur telefonisch, per e-mail of op locatie benaderen. Door onze jarenlange ervaring zijn we vaak zeer efficiënt, zodat uw debiteur snel tot betalen overgaat. Dit wordt de minnelijke fase genoemd.

Gerechtelijke fase

Wanneer de minnelijke procedure geen resultaat heeft gehad leggen wij het dossier voor aan onze juridische afdeling. Zij kunnen u voorzien van juridisch advies en samen met u besluiten om de gerechtelijke fase in te gaan. Uw zaak wordt voorgelegd aan de rechter. Vanuit het vonnis kunnen we overgaan op een betalingsregeling met uw debiteur of op beslaglegging, de executiefase.

Verhaalsonderzoek

Voordat we overgaan tot de gerechtelijke fase is het vaak goed om eerst een beeld te krijgen van de verhaalspositie van de wanbetaler. Middels dit onderzoek krijgen wij een overzicht van waar eventuele beslagmogelijkheden liggen. Het is immers zonde om meer tijd en geld aan de debiteur te besteden wanneer er niets te halen valt. Wilt u graag meer weten over de procedure van een verhaalsonderzoek? Onze deskundigen geven u hier graag advies over.